atmaca

is. Birinə sataşmaq məqsədi ilə, yaxud zarafatla deyilən kinayəli söz. <Mindilli:> Yusif, atmaca ilə danışma. S. Rəh.. Gülsənəmin atmacasından sonra heç kim dinmirdi. M. Hüs.. Nərgizin atmacaları, Həbibin eyhamları səmərə vermədi. Ə. Vəl.. // Sif. mənasında. <Kərbəlayı Rəcəb:> O zalım balası da həmişə mənim atmaca sözlərimi özgə cürə yozub. N. V.. <Hətəm:> Bu qızdan elə atmaca söz çıxır ki! M. C.. Atmaca atmaq – kinayəli söz atmaq. Adamların içində danışıq genişləndi, mübahisə şəklində yerdən atmacalar atıldı. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • atmaca — is., hay. b. 1) Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş, akkuş (Accipiter nisus) 2) Sapan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • atmaca — doğana muşabih bir nevi şikyar kuşu, başa; bir nevi top oyunu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kemik atmaca — bir tür çocuk oyunu …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • tavuk kapan — atmaca …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • cur — atmaca kuşu, kanarya …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kırğu — atmaca kuşu, baz, kırğı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karguy — atmaca III, 241bkz: karkuy, kırguy, kırkuy § çibek karguy; atmacaya benzer bir ku ş, II I, 241 dağ doruklarında düşmanı ihbar için yap ılan kuleler III, 241bkz: kargu …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • karkuy — atmaca kuşu III, 241bkz: karguy, kırguy, kırkuy …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • kırguy — atmaca II, 95; II I, 241bkz: karguy, karkuy, k ırkuy …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • kırkuy — atmaca III, 241bkz: karguy, karkuy, k ırgüy …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.